Onze diensten

PSMT bvba biedt betaalbare oplossingen voor het saneren van verontreinigde gronden, in het bijzonder voor mazoutverontreinigingen. Onze oplossingsgerichte aanpak laat toe mensen die met een verontreiniging geconfronteerd worden vakkundig te helpen.

Als aannemer saneringswerken maakt PSMT vooral gebruik van “zachte” saneringstechnieken met een geringe hinder op het terrein waarbij verontreinigingen verwijderd worden op een esthetisch verantwoorde wijze. Onze technieken voor drijflaagverwijdering en onze aanpak van mazoutverontreinigingen zijn hiervan goede voorbeelden.

Het geheim achter deze aanpak bevindt zich in onze R&D afdeling. PSMT ontwikkelde innovatieve technieken voor drijflaagsaneringen en optimaliseerde technieken voor in-situ metaal precipitatie. Samen met de Universiteit van Hasselt ontwikkelt PSMT momenteel de praktische toepasbaarheid van plantgeassocieerde microbiologische afbraak van mazoutverontreinigingen.

Onderzoek & ontwikkeling

Onderzoek & ontwikkeling

Referenties

PSMT saneert een stookolieverontreiniging voor een fractie van het geraamd bedrag.

Een gezin uit Beverlo kampt al jaren met de gevolgen van een stookolieverontreiniging waarvoor de saneringskosten geraamd werden op € 310.000,-. PSMT bvba saneert momenteel deze verontreiniging met haar zachte technieken. De drijflaagverwijdering en puur product absorptie zijn afgerond. De aangeplante fytoremediatietuin is voldoende gegroeid zodat de infiltratie van de mazout afbrekende bacteriën nog in 2015 kan gebeuren.

Bekijk het krantenartikel
Bekijk de projectfiche

Nieuws

UMiO award

PSMT is genomineerd voor de UMiO award 2015 in de categorie “Best Soil Project”.

Onze saneringsaanpak met zachte saneringstechnologieën werd door de jury beloond met twee plaatsen in de top 5. Zowel onze aanpak voor het saneren van stookolieverontreinigingen via drijflaagrecuperatie, puur product absorptie en fytoremediatie als onze aanpak voor het saneren van grondwaterverontreinigingen met zware metalen via on-site absorptie en fyto-extractie werden genomineerd.

Bekijk de genomineerden.

Bekijk onze genomineerde projecten:
UMiO award BSP stookoliesanering
UMiO award BSP zware metalen